Hieronder vindt u verschillende andere websites met handige informatie :

Autoriteit Financiële Markten – AFM

Onafhankelijke toezichthouder op de financiële markt

www.afm.nl

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening – Kifid

Bij deze instantie kunt u terecht met klachten over een financiële dienstverlener.

www.kifid.nl

 

Nationale Hypotheek Garantie – NHG

Een extra garantie / zekerheidsstelling op een hypotheek. Uitgevoerd voor het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

www.nhg.nl

 

Verbond van Verzekeraars

Overkoepelende organisatie van verzekeraars in Nederland

www.verzekeraars.nl

 

Alles over verzekeren

Website van het Verbond van verzekeraars met handige (algemene) informatie over verschillende verzekeringen.

www.vanatotzekerheid.nl

 

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting – Nibud

Een handige website met verschillende informatie over geldzaken.

www.nibud.nl

 

Stichting Erkend Hypotheekadviseur

Onafhankelijke stichting voor het waarborgen van een breed financieel advies van hoge kwaliteit.

www.seh.nl

 

Waarborgfonds Motorverkeer

Waarborgfonds voor schade welke is veroorzaakt door een onbekend motorrijtuig. LET OP : voor een succesvolle claim moet u wel aan verschillende voorwaarden voldoen.

www.vereende.nl

 

Schade zonder dader

Op deze website kunt u makkelijk in een paar stappen controleren of uw schade in aanmerking komt voor het Waarborgfonds Motorverkeer.

www.schadezonderdader.nl

 

Mijn pensioenoverzicht

Hier kunt u makkelijk en snel een overzicht uitdraaien van uw pensioen. Hierin is het reeds opgebouwde pensioen vermeld en het nog op te bouwen pensioen.

LET OP : Voor het inloggen is een Digid code vereist.

www.mijnpensioenoverzicht.nl

 

Mijn DUO

Hier vindt u onder andere een overzicht/opgave van een eventuele studieschuld.

LET OP : Voor het inloggen is een Digid code vereist.

www.duo.nl

 

Mijn UWV

Hier kunt u terecht voor een opgave van uw Arbeidsverleden.

LET OP : Voor het inloggen is een Digid code vereist.

mijn.uwv.nl

 

Bureau Krediet Registratie – BKR

Bij deze instantie worden alle schulden geregistreerd.

www.bkr.nl

 

Roy-data

Landelijk online registratiesysteem van schadevrije jaren. Dit systeem wordt beheerd door Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS).

www.seps.nl

 

Stichting Centraal Informatie Systeem – CIS

Dit is een centraal informatie systeem dat door verzekeraars wordt gebruikt. In dit systeem worden verschillende meldingen bijgehouden, waaronder schadeclaims maar ook bijvoorbeeld ontzeggingen van de rijbevoegdheid.

www.stichtingcis.nl

 

Polisvoorwaarden Online

Een handige website waarop u nagenoeg alle polisvoorwaarden van verschillende verzekeraars kunt terugvinden.

www.polisvoorwaardenonline.nl